Aanbod kinderen

Groepspraktijk PAREL biedt een breed scala aan expertises en behandelingen, steeds op maat van kinderen: psychomotorische therapie, kritische ontwikkelingsbegeleiding en pediatrische revalidatie, logopedie, psychologie, studiebegeleiding en stress- en talentcoaching.

Bij PAREL zijn we er ons van bewust dat elk kind en elke jongere uniek is, met een eigen ritme en karakter. Onze therapeuten stemmen hun behandeling steeds af op de noden van het kind en de jongere.

Snel naar…

Psychomotorische therapie, kritische ontwikkelingsbegeleiding en pediatrische revalidatie

Niet alleen kinderen met grofmotorische of fijnmotorische moeilijkheden worden geholpen. Ook kinderen met andere vaak voorkomende diagnoses zoals ADHD, ADD, ASS, DCD (dyspraxie), dysgrafie (problemen met schrijven, zoals foutieve pengreep, slechte schrijfhouding, moelijk leesbaar geschrift, fouten bij de draairichting van letters en getallen) en lateralisatieproblemen kunnen in de praktijk terecht voor begeleiding.

  • Grofmotorische moeilijkheden kunnen zich op verschillende manieren uiten; slecht evenwicht, vaak vallen, angst om ergens op te klimmen, niet kunnen fietsen, problemen met het aanleren van zwembewegingen en zo meer.
  • Fijnmotorische moeilijkheden zien we vaak ook in het dagdagelijks leven optreden. Denk maar aan eten met mes en vork dat moeilijk verloopt, niet nauwkeurig kunnen knippen, last met dagdagelijkse handelingen zoals knopjes losmaken, knopen leggen enz.
  • Met dysgrafie bedoelen we alle moeilijkheden met schrijven. Dit kan bv een te grote pendruk zijn, een slechte handpositie, te weinig zijwaarts transport, het moeilijk vormen van de letters, fouten maken tegen draairichting en andere.
  • Lateralisatieproblemen kunnen zich manifesteren in rekentaken maar ook in schrijven en lezen. Het heeft te maken met een stabiel en spontaan in zicht in de werkrichtingen en hun toepassingen.

Wenst u graag een afspraak te maken? Dan kan via de link hieronder.


Logopedie

U kan bij ons logopedisch team terecht voor de diagnose en therapie van volgende problematieken:

  • Articulatiestoornissen
  • Taalstoornissen
  • Rekenmoeilijkheden
  • Leesmoeilijkheden
  • Spellingsmoeilijkheden

Wij richten ons eveneens op de aanpassing van foutieve mondgewoonten in het kader van een orthodontische behandeling (OMFT).


Psychologie

Kinderen en adolescenten kunnen bij ons terecht voor het testen en begeleiden van socio-emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen en leer- en ontwikkelingsstoornissen.

We bieden daarnaast ook individuele begeleiding op maat van het kind en de jongere aan rond hypersensitiviteit, faalangst en rouwverwerking.

Ook ouders van kinderen met dergelijke moeilijkheden kunnen bij ons terecht voor vragen en ondersteuning.

Op zoek naar een meer holistische benadering voor uw probleem? Bij PAREL hebben we aandacht voor de balans tussen gezonde voeding, mentale veerkracht en rust.


Studiebegeleiding

Bij Parel bieden we individuele begeleiding aan kinderen en adolescenten bij leermoeilijkheden en we gaan aan de slag met ‘leren leren’ en huiswerkbegeleiding.

Om leerstof te leren plannen, samenvatten en organiseren kan je ook bij ons terecht.

Tot slot helpen we bij het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven van kennis en stimuleren we taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie.


Typ10 typlessen

Typ10 is ontwikkeld vanuit de therapie en is ideaal om te leren typen met dyslexie, ASS, DCD, ADHD of andere leerstoornissen. Deze kinderen hebben vaak extra baat bij het leren typen om bijvoorbeeld de problematiek van het schrijven op te vangen, of om met de spellingscorrector aan de slag te gaan.

Klassieke typmethodes blijken vaak niet geschikt voor hen en leggen te veel (tijds)druk op. De Typ10-methode is afgestemd op de specifieke behoeftes van kinderen met leer- of ontwikkelingsstoornissen maar evengoed kunnen kinderen zonder deze problematiek de lessen volgen.

We bieden tal van hulpmiddelen aan om het leren blind typen op een plezierige en succesvolle manier onder de knie te krijgen. Op deze manier worden ze op weg geholpen naar meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

De typlessen worden in de praktijk gegeven door een gediplomeerde lesgever Typ10 en worden aangeboden in kleine groepjes om een zo individueel mogelijke begeleiding te kunnen garanderen.


Stress- en talentcoaching


Op een heel speelse manier ontdekken kinderen hun specifieke talenten en interesses. Aan de hand van een keuzesysteem met kaartjes komt de voorkeur voor activiteiten en beroepen naar voor. Op die manier kan er een profiel opgemaakt worden van de specifieke voorkeuren van elk kind.

Vanuit een holistisch perspectief wordt er een analyse gemaakt van de factoren die stress veroorzaken. Van daaruit wordt vertrokken om een globale strategie te ontwikkelen om de stress te verlagen en het zelfregulerend vermogen van de persoon te optimaliseren. Dit kan gebeuren met voedingsadvies, relaxatie maar ook met gebruik van meditatieve momenten en Bach-bloesems.

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken.


Contact

Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)

03/488 18 30
info@parel-lier.be

Naar boven