Tarieven en terugbetalingen

De kostprijs van een consultatie of behandeling verschilt naargelang het vakgebied, de uitgevoerde onderzoeken, de duur van de onderzoeken en eventuele begeleidende gesprekken.

Terugbetalingen zijn afhankelijk van het vakgebied en uw verzekering. Voor info over terugbetalingen via de mutualiteit, dient u contact op te nemen met de mutualiteit zelf. Hieronder vindt u een overzicht per vakgebied.

Kinesitherapie

Kostprijs per sessieTerugbetaling?Bedrag terugbetaling
Gewone sessie28 euro/32 euroJa, via mutualiteittot 75% bij verhoogde tussenkomst
Onderzoek en verslag van een kind met ontwikkelings-problemen200 euroneenn.v.t.

De kinesitherapeutische behandelingen vallen binnen het systeem van terugbetaling door uw mutualiteit. Dit houdt in dat u, per lopend jaar ongeveer 55% terugbetaald krijgt voor de eerste 60 beurten, 45% voor de daaropvolgende en 35% van de overige behandelingen. De betalingen gebeuren na elke sessie ( cash of payconiq) of gegroepeerd (overschrijving, cash of payconiq), afhankelijk van de afspraken die met de therapeut gemaakt worden. De attesten voor terugbetaling worden per tien of per twintig beurten gegroepeerd afgedrukt.

Logopedie

Kostprijs per sessieTegemoet-komingRemgeld
Intake60 euron.v.t.n.v.t.
Logopedisch onderzoek/bilan€ 43,84/30 min€ 29/30 min€ 14,84/ 30 min
Therapie 30 min. buiten school€ 36,12 € 25,36€ 10,76
Therapie 30 min. op school€36,12€ 23,81€ 12,31
Therapie 60 min. (vanaf 10 jaar)€ 72,53€ 50,98€ 21,55
Bespreking resultaten van het onderzoek, overleg op school€ 60/ 60 minn.v.t.n.v.t.
Tarieven geldig vanaf 1 januari 2023. Onder een bilan verstaan we een onderzoek met verslag.

Voor logopedische behandelingen zit er een licht verschil naargelang u via de aanvullende verzekering of via de verplichte verzekering terugbetaald wordt. Er wordt vanuit de mutualiteit een aantal beurten goedgekeurd die u in een bepaalde periode kan opgebruiken. In grote lijnen komt de terugbetaling ook op 75% per beurt. Betalingen gebeuren cash of via Payconic na elke therapie.

De verschillende mutualiteiten betalen in aanvullende verzekering een variabel bedrag terug. Voor meer info neemt u best contact op met uw mutualiteit.

PATIENTEN MET VERHOOGDE TERUGBETALING (alle codes codes zoals XX1/XX1 op uw klevertje)

Voor patiënten met een verhoogde terugbetaling worden andere tarieven gehanteerd. Gelieve dus zeker aan te geven als u recht hebt op een verhoogde tussenkomst van uw mutualiteit zodat onze logo’s de juiste tarieven kunnen toepassen.

Psychologie

Tarieven per sessieTerugbetaling?Bedrag terugbetaling
Psychologische begeleidingen
– Geconventioneerd € 11/45 minneenn.v.t.
Buiten de conventie€60/50 minAfhankelijk van mutualiteitAfhankelijk van mutualiteit
Psychologisch onderzoek
Intelligentie-onderzoek bij kinderen onder 7 jaar250 euroneenn.v.t.
Intelligentie-onderzoek bij kinderen boven 7 jaar300 euroneenn.v.t.
– Onderzoek naar aandachts- en concentratiestoornissen (tot 15 jaar)250 euroneenn.v.t.
Studiebegeleiding50 euro/60 minneenn.v.t.

Studiebegeleiding

Kostprijs per sessieTerugbetaling?Bedrag terugbetaling
Bijlessen lager onderwijs35 euroneenn.v.t.
Remediëring lager onderwijs40 euroneenn.v.t.
Studiebegeleiding (va. 12 jaar)45 euroneenn.v.t.

Stress- en talentcoaching

Kostprijs per sessieTerugbetaling?Bedrag terugbetaling
Gezondheidsbege-leiding (rust in hoofd en buik, keuzebegeleiding of voedings-begeleiding)55 euro/50 min
35 euro/30 min
neenn.v.t.
Talentprofiel260 – 350 euroneenn.v.t.
DNA profiel399 euroneenn.v.t.
Stressbegeleiding45 euro/30 minneenn.v.t.

Contact

Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)

03/488 18 30
info@parel-lier.be

Naar boven