Werkwijze

Patiënten komen via verschillende wegen bij ons terecht. Of het nu via doorverwijzing door een arts, via de school of via zoekopdracht is, iedereen is welkom.

Hoe gebeurt een doorverwijzing?

Een doorverwijzing naar PAREL kan op verschillende manieren gebeuren.

  • De huisarts, als draaischijf binnen de eerstelijnszorg, kan ons contacteren.
  • De kleuterjuf of leerkracht kan problemen opmerken en dit bespreken met de ouders. Soms wordt hierbij het plaatselijke CLB ingeschakeld.
  • Ouders komen aankloppen met een hulpvraag.
  • Kinderen komen aankloppen met een hulpvraag.

AANMELDING KINESITHERAPIE

Voor de kinderen die aangemeld worden verloopt dit enigszins anders. Bij het eerste contact zal uitgemaakt worden wat de hulpvraag is, hoe we kunnen helpen en welke verschillende onderzoeken er nodig zijn. Bij elke patiënt starten we dus met een verkennend kennismakingsgesprek.

Volwassenen worden meestal doorverwezen door de behandelende huisarts of specialist. Deze zal een voorschrift meegeven met de aangewezen behandeling en het aantal toegelaten behandelingsbeurten. Vraag steeds aan de huisarts of specialist de verslagen van medische beeldvorming of andere onderzoeken.

De tweede stap bestaat erin om het pakket aan onderzoeken op te stellen. Cruciaal hierbij is dat het pakket aan onderzoeken steeds wordt afgestemd op de patiënt. Bij PAREL werken we niet met standaard pakketten, maar wel met een individuele aanpak. Tests bij kinderen proberen we te beperken in aantal, met het oog op minimale belasting van het kind.

Nadat de testen afgenomen zijn, wordt de relevante informatie zo nodig vanuit de verschillende disciplines samengebracht en wordt de patiënt intern besproken. Soms wordt ook de kinderarts of kinderneuroloog ingeschakeld om een diagnose te stellen of verdere medische onderzoeken te plannen. Doorheen het hele proces behouden we communicatie met de huisarts, ouders en/of het CLB.

Als laatste worden de therapiesessies vastgelegd in samenspraak met de ouders. Indien meerdere disciplines aan bod moeten komen, worden de sessies op elkaar afgestemd.

AANMELDING LOGOPEDIE

Omdat de logopedische begeleidingen vaak intensief en langdurig zijn, verloopt de intake en opstart in verschillende stappen:

Intakegesprek: U wordt uitgenodigd door de logopedist(e) voor een gesprek in PAREL. Uw zorgvraag wordt bekeken en de mogelijke te volgen stappen worden besproken. Daarnaast wordt u ook uitgebreid ingelicht over de administratieve procedures.

Voorschrift bilan: U gaat naar de huisarts en vraagt daar een voorschrift voor een logopedisch bilan.

Logopedisch onderzoek: Er wordt een logopedisch onderzoek gedaan bij de cliënt.

Bespreking bilan: Na het onderzoek maakt de logopedist een verslag en een behandelingsplan op. Dit wordt met u besproken in PAREL.

Voorschrift therapie: U gaat met het logopedisch bilan naar een geneesheer-specialist en vraagt daar een voorschrift voor logopedische therapie.

Extra onderzoeken: Eventueel moet er nog extra onderzoek gedaan worden zoals een IQ-onderzoek of een gehoortest.

Start therapie: Na het bezorgen van alle voorschriften en documenten kan de therapie van start gaan.

Vragen? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.


Contact

Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)

03/488 18 30
info@parel-lier.be

Naar boven