Het PARELteam

Bij groepspraktijk PAREL werken therapeuten uit verschillende disciplines. Al onze therapeuten genoten een professionele of academische opleiding. Ieder van ons werkt gepassioneerd en stelt steeds de patiënt centraal.

Dirk Verckist

kinesitherapeut, ontwikkelingsbegeleider, algemeen coördinator PAREL

Dirk studeerde in 1985 af aan de KUL als licentiaat motorische revalidatie en kinesitherapie. Nadien verdiepte hij zich in kritische ontwikkelingsbegeleiding bij prof. F.J.P. Hendrickx. Sinds 1986 is Dirk actief als motorisch therapeut. Van 1990 tot 1993 doorliep hij de eerste drie jaar van de opleiding osteopathie aan het IWGS. Vanuit zijn interesse voor alle aspecten van de revalidatie behaalde Dirk in 2007 een master in de neurologische revalidatie. Sindsdien is hij verbonden aan de V.U.B. als stagebegeleider, en aan het Hivset te Turnhout en de Hogeschool Kempen, waar hij regelmatig gastcolleges over revalidaties geeft. Dirk richtte in 2009 groepspraktijk PAREL op. Sindsdien is hij hier algemeen coördinator.

Stuur een e-mail: dirk@parel-lier.be

Inez Bossers

kinesitherapeute, psychomotorisch therapeute

Inez studeerde in 2004 af aan de KU Leuven als licentiate kinesitherapie met specialisatie psychomotorische therapie. Haar grote interesse voor ontwikkelingsstoornissen en leerproblematiek bij kinderen leidde haar vlak na haar studies naar het buitengewoon onderwijs waar ze ondertussen reeds 18 jaar kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen begeleidt. Sinds 2011 is ze ook actief als psychomotorisch therapeute in PAREL. In 2013 volgde zij de therapeutenopleiding voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx en combineert dit sindsdien actief met de klassieke psychomotorische therapie.

Inez richt zich voornamelijk op kinderen met uitgesproken leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze stelt tijdens de therapie het kind en zijn mogelijkheden steeds centraal en heeft daarbij oog voor de volledige context.  

Ze is ook gediplomeerd lesgever Typ10. Kinderen kunnen vanaf 8 jaar bij haar terecht om in kleine groepjes en op een zeer toegankelijke, leuke en efficiënte manier blind te leren typen.

Stuur een e-mail: inez@parel-lier.be

Inez Bossers, kinesitherapeute en psychomotorisch therapeute bij PAREL

Mariet Clauwers

psychologe

In 2019 studeerde Mariet af als Master in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Door haar ervaring in het jeugdwerk en interesse in de ontwikkeling en de leefwereld van kinderen koos ze voor een specialisatie in kinderen en jongvolwassenen. Ze werkt deeltijds als zorg- en studiecoach in het Centrum voor Volwassenenonderwijs. In ons PAREL-team werkt ze als psycho-diagnosticus en psychologe, ze onderzoekt en begeleidt kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ook kinderen en jongeren met andere psychische moeilijkheden (faalangst, stress, rouw,…) kunnen bij haar terecht voor begeleiding.

Mariet startte in september 2022 de tweejarige opleiding Kindertherapie aan de educatieve academie n Berchem.

Daarnaast biedt ze studiebegeleiding aan voor jongeren die het moeilijk vinden om zelf hun leerstof te kunnen organiseren, samenvatten en plannen. 

Mariet is erkend psycholoog bij de psychologencommissie (Erkenningsnummer: 962127228) en beschikt over het visum uitgereikt door het FOD Volksgezondheid (Visumnummer: 312327).

Stuur een e-mail: mariet@parel-lier.be

Leonie Dubois

logopediste en auticoach

Leonie studeerde in 2017 af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Nadien volgde ze de Bachelor-na-Bachelor “Buitengewoon onderwijs” aan de KdG Hogeschool in Antwerpen. Tijdens deze opleiding ontwikkelde ze een grote interesse in ASS. Ze specialiseerde zich hierin, wat leidde tot het behalen van een Postgraduaat in 2019. Nadien specialiseerde ze zich ook in het domein leerstoornissen bij kinderen en volwassenen door het volgen van een tweejarig postgraduaat.

Sinds 2019 is Leonie zelfstandig logopediste bij PAREL. Ze behandelt voornamelijk kinderen met ASS, leerstoornissen taalontwikkelingstoornissen, articulatiestoornissen en OMFT. Ook volwassenen kunnen voor diagnostiek en begeleiding bij haar terecht.Binnen haar therapie heeft ze steeds oog voor de cliënt en probeert ze op speelse en creatieve manier het doel te bereiken.

Stuur een e-mail: leonie@parel-lier.be

Mien Jochems

talent – en gezondheidscoach

Mien werkt in onze praktijk als Talent- & Gezondheidsbegeleider en Luistercoach. Zij studeerde natuurlijke , ortomoleculaire en holistische gezondheidspreventie. Haar expertise is divers, en omvat gezondheidsbewustwording, studiekeuzebegeleiding, rust in hoofd en buik, talentbegeleiding, voedingsbegeleiding, stressbegeleiding. Begeleidingen gebeuren met als doel het zelfgenezend vermogen de mentale veerkracht en de immuniteit te optimaliseren. Ze werkt hiervoor vanuit een wetenschappelijk onderbouwd en een biopsychosociaal model. Mien ondersteunt bij PAREL ook jongeren tot 25 jaar, zowel individueel als in klasverband. 

Stuur een e-mail: mien@parel-lier.be

Marieke Leirs

kinesitherapeute

Marieke studeerde in 2020 af aan de UGent als Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie bij kinderen. Vanwege haar groot hart voor kinderen en uitgesproken interesse in ontwikkelingsproblemen specialiseerde ze zich daarna verder via de postgraduaatsopleiding ‘Psychomotorische therapie bij kinderen’ aan de UGent. Dit combineerde ze met een job als pediatrisch kinesitherapeute in een Centrum voor Ambulante Revalidatie, waar ze naast het geven van individuele en groepstherapieën ook mee instond voor multidisciplinair onderzoek.In 2021 startte Marieke als pediatrisch kinesitherapeute/psychomotorisch therapeute bij PAREL. Naast kinderen met ontwikkelingsstoornissen (DCD, ASS, ADHD,…), kunnen ook kinderen met moeilijkheden in het dagelijks leven vanwege een grof- of fijnmotorische achterstand, schrijfproblemen,… bij haar terecht.

Stuur me een e-mail: marieke@parel-lier.be

Aline Smets

logopediste

In 2021 studeerde Aline af als Master in de Logopedische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar stage deed Aline zowel ervaring op bij kinderen met leer-, taal- en articilatiestoornissen als bij volwassenen met neurogene communicatiestoornissen en slikstoornissen. In de toekomst zal Aline zich verder specialiseren in logopedische domeinen om de cliënten nog beter te ondersteunen. Tijdens haar therapie gebruikt Aline haar enthousiasme en creativiteit om het gewenste doel te behalen. Ze vertrekt steeds vanuit het oogpunt van de cliënt. Aline is beschikbaar voor huisbezoeken, voor zowel kinderen als volwassenen.

Stuur me een e-mail: aline@parel-lier.be

Katrien Van Rompaey

logopediste

Contact

Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)

03/488 18 30
info@parel-lier.be

Naar boven