Het PARELteam

Bij groepspraktijk PAREL werken therapeuten uit verschillende disciplines. Al onze therapeuten genoten een professionele of academische opleiding. Ieder van ons werkt gepassioneerd en stelt steeds de patiënt centraal.

Onze kinesitherapeuten

Dirk Verckist

kinesitherapeut, ontwikkelingsbegeleider, algemeen coördinator PAREL

Dirk studeerde in 1985 af aan de KUL als licentiaat motorische revalidatie en kinesitherapie. Nadien verdiepte hij zich in kritische ontwikkelingsbegeleiding bij prof. F.J.P. Hendrickx. Sinds 1986 is Dirk actief als motorisch therapeut. Van 1990 tot 1993 doorliep hij de eerste drie jaar van de opleiding osteopathie aan het IWGS. Vanuit zijn interesse voor alle aspecten van de revalidatie behaalde Dirk in 2007 een master in de neurologische revalidatie. Sindsdien is hij verbonden aan de V.U.B. als stagebegeleider, en aan het Hivset te Turnhout en de Hogeschool Kempen, waar hij regelmatig gastcolleges over revalidaties geeft. Dirk richtte in 2009 groepspraktijk PAREL op. Sindsdien is hij hier algemeen coördinator.

Stuur een e-mail: dirk@parel-lier.be

Inez Bossers

kinesitherapeute, psychomotorisch therapeute

Inez studeerde in 2004 af aan de KU Leuven als licentiate kinesitherapie met specialisatie psychomotorische therapie. Haar grote interesse voor ontwikkelingsstoornissen en leerproblematiek bij kinderen leidde haar vlak na haar studies naar het buitengewoon onderwijs waar ze ondertussen reeds 18 jaar kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen begeleidt. Sinds 2011 is ze ook actief als psychomotorisch therapeute in PAREL. In 2013 volgde zij de therapeutenopleiding voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx en combineert dit sindsdien actief met de klassieke psychomotorische therapie.

Inez richt zich voornamelijk op kinderen met uitgesproken leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze stelt tijdens de therapie het kind en zijn mogelijkheden steeds centraal en heeft daarbij oog voor de volledige context.  

Ze is ook gediplomeerd lesgever Typ10. Kinderen kunnen vanaf 8 jaar bij haar terecht om in kleine groepjes en op een zeer toegankelijke, leuke en efficiënte manier blind te leren typen.

Stuur een e-mail: inez@parel-lier.be

Inez Bossers, kinesitherapeute en psychomotorisch therapeute bij PAREL

Marieke Leirs

kinesitherapeute

Marieke studeerde in 2020 af aan de UGent als Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie bij kinderen. Vanwege haar groot hart voor kinderen en uitgesproken interesse in ontwikkelingsproblemen specialiseerde ze zich daarna verder via de postgraduaatsopleiding ‘Psychomotorische therapie bij kinderen’ aan de UGent. Dit combineerde ze met een job als pediatrisch kinesitherapeute in een Centrum voor Ambulante Revalidatie, waar ze naast het geven van individuele en groepstherapieën ook mee instond voor multidisciplinair onderzoek.In 2021 startte Marieke als pediatrisch kinesitherapeute/psychomotorisch therapeute bij PAREL. Naast kinderen met ontwikkelingsstoornissen (DCD, ASS, ADHD,…), kunnen ook kinderen met moeilijkheden in het dagelijks leven vanwege een grof- of fijnmotorische achterstand, schrijfproblemen,… bij haar terecht.

Stuur me een e-mail: marieke@parel-lier.be

Onze psychologen

Mariet Clauwers

psychologe

In 2019 studeerde Mariet af als Master in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Door haar ervaring in het jeugdwerk en interesse in de ontwikkeling en de leefwereld van kinderen koos ze voor een specialisatie in kinderen en jongvolwassenen. Ze werkt deeltijds als zorg- en studiecoach in het Centrum voor Volwassenenonderwijs. In ons PAREL-team werkt ze als psycho-diagnosticus en psychologe, ze onderzoekt en begeleidt kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ook kinderen en jongeren met andere psychische moeilijkheden (faalangst, stress, rouw,…) kunnen bij haar terecht voor begeleiding.

Mariet startte in september 2022 de tweejarige opleiding Kindertherapie aan de educatieve academie n Berchem.

Daarnaast biedt ze studiebegeleiding aan voor jongeren die het moeilijk vinden om zelf hun leerstof te kunnen organiseren, samenvatten en plannen. 

Mariet is erkend psycholoog bij de psychologencommissie (Erkenningsnummer: 962127228) en beschikt over het visum uitgereikt door het FOD Volksgezondheid (Visumnummer: 312327).

Stuur een e-mail: mariet@parel-lier.be

Johanna Janssens

Klinisch Psychologe

Johanna volgde een masteropleiding Klinische Psychologie aan de KU Leuven en studeerde in 2023 af. Het werken met kinderen en jongeren sprak haar aan, waardoor ze zich specialiseerde in deze doelgroepen. Johanna liep een schooljaar stage binnen Bijzondere Jeugdzorg en specialiseerde zich voornamelijk in onderzoek en begeleiding voor kinderen met leer- en/of ontwikkelings- stoornissen (dyslexie, ADHD, ASS,…), hechtingsmoeilijkheden en trauma. Daarnaast kunnen kinderen en jongeren ook met andere psychologische moeilijkheden bij haar terecht voor begeleiding (gedragsproblemen, depressieve klachten, angst,..)

Johanna is erkend psychologe bij de psychologencommissie (Erkenningsnummer 2138105) en beschikt over het visum uitgereikt door het FOD Volksgezondheid.

Stuur me een email: johanna@parel-lier.be

Onze logopedisten

Leonie Dubois

logopediste en auticoach

Leonie studeerde in 2017 af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Nadien volgde ze de Bachelor-na-Bachelor “Buitengewoon onderwijs” aan de KdG Hogeschool in Antwerpen. Tijdens deze opleiding ontwikkelde ze een grote interesse in ASS. Ze specialiseerde zich hierin, wat leidde tot het behalen van een Postgraduaat in 2019. Nadien specialiseerde ze zich ook in het domein leerstoornissen bij kinderen en volwassenen door het volgen van een tweejarig postgraduaat.

Sinds 2019 is Leonie zelfstandig logopediste bij PAREL. Ze behandelt voornamelijk kinderen met ASS, leerstoornissen taalontwikkelingstoornissen, articulatiestoornissen en OMFT. Ook volwassenen kunnen voor diagnostiek en begeleiding bij haar terecht.Binnen haar therapie heeft ze steeds oog voor de cliënt en probeert ze op speelse en creatieve manier het doel te bereiken.

Stuur een e-mail: leonie@parel-lier.be

Aline Smets

logopediste en mimetherapeute

In 2021 studeerde Aline af als Master in de Logopedische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar stage deed Aline zowel ervaring op bij kinderen met leer-, taal- en articulatiestoornissen als bij volwassenen met neurogene communicatiestoornissen en slikstoornissen. Ze specialiseerde zich op verschillende domeinen door het volgen van meerdere bijscholingen om haar cliënten optimaal en doelgericht te kunnen ondersteunen. Na haar studies startte ze als zelfstandig logopediste in PAREL. Daarnaast werkt ze ook in het Heilig Hartziekenhuis.

Aline is beschikbaar voor therapie bij kinderen (leer-, taal- en articulatiemoeilijkheden) en volwassenen. Deze laatste kunnen terecht voor therapie bij neurogene spraak-en taalstoornissen als gevolg van progressieve neurologische aandoeningen (zoals ALS, MS, ziekte van Parkinson,…) of na een niet aangeboren hersenletsel (beroerte, trauma), slikstoornissen en mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming. De afspraken voor volwassenen kunnen doorgaan in de praktijk of als huisbezoek (thuis of in een woonzorgcentrum).

Stuur me een e-mail: aline@parel-lier.be

Onze diëtiste

Mitte Gijsels

diëtiste

Mitte studeerde in 2023 af als erkend diëtiste. Tijdens haar opleiding specialiseerde ze zich in darmgezondheid en het prikkelbare darmsyndroom. Ze scheef haar eindwerk over de effectiviteit van probiotica en spijsverteringsenzymen bij patiënten met het prikkelbare darm syndroom.

Naast haar opleiding als diëtiste heeft ze ook een bachelor in de toegepaste psychologie op zak. In de praktijk neemt ze de expertise van beide opleidingen mee in de begeleiding van haar patiënten. Een duurzame gezonde levensstijl reikt immers veel verder dan alleen maar voeding. Ook stress, slaaphygiëne, beweging en mentaal welbevinden verdienen evenveel aandacht.

Mitte is geen fan van strenge diëten en daarom gaat ze met haar patiënten op zoek naar de beste mogelijkheden zonder restrictieve eetregels.

In ons PAREL-team begeleidt ze (jong)volwassenen met uiteenlopende gezondheids- voedingsgerelateerde vragen.

Mitte is erkend diëtiste (RIZIV-nr. 5-65031-91-601) en beschikt over het visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid (nr. 390453)

Stuur me een email: mitte@parel-lier.be

Contact

Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)

03/488 18 30
info@parel-lier.be

Naar boven